Project omschrijving

In de maanden juni en juli van 2017 vond een bijzondere manifestatie plaats in vier Amsterdamse Schoolkerken. Hierbij is aandacht voor de viering van 100 jaar Amsterdamse School en wel specifiek voor de ‘Groninger’ Amsterdamse School. Voor deze manifestatie zijn de volgende locaties gekozen: de Goede Herderkerk in Bedum, DE KERK in Onderdendam, de BOAZ-kerk in Westeremden en de Gereformeerde kerk in Appingedam. Deze manifestatie werd door de Stichting Oude Groninger Kerken georganiseerd.

Themaroutes rond 4 Amsterdamse School kerken

In het kader van de manifestatie is door De KERK Onderdendam, VVV Bedum, de Poort naar Noord-Groningen en NoordPRoof Producties een auto/trein/fietsroute uitgezet die de vier kerken met elkaar verbindt.

Het doel is om bezoekers en inwoners kennis te laten maken met de regionale architectuur in het algemeen en de Amsterdamse Schoolstijl in het bijzonder. Daarnaast worden ook andere bouwwerken in de Amsterdamse School bouwstijl uitgelicht, zodat de route een blijvende waarde heeft voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur.

De route is gebaseerd op het bestaande fietsknooppuntennetwerk, maar de route kan ook per auto en trein (of een combinatie daarvan) in z’n geheel of in gedeelten worden afgelegd.

De tekst is zo geschreven, dat men wordt aangemoedigd om zelf kenmerkende elementen van de Amsterdamse School te signaleren en te herkennen. Voor meer informatie over de bouwstijl kan men in De KERK Onderdendam terecht.

Deze route bestellen? Stuur dan even een e-mail naar bestellingen@noordproof.nl