Technische gegevens:
ISBN: 978 90 79742 20 2
Auteur: Ineke Kerssies
Formaat: 17 x 24 cm
Omvang: 256 pagina’s
Uitvoering: hardcover
zwart/wit, met illustraties
Extra: DVD met dorpsfilms uit 1954 en 1960
Prijs 32,50

Verteld Verleden

Verhalen uit het dorpsleven van Lutjegast – bijeengebracht en opgetekend door Ineke Kerssies

Een vijftigtal (oud) Lutjegasters vertelden vanuit hun eigen levensverhaal de geschiedenis van het dorp. In verschillende thema’s hebben hun herinneringen een plaats gekregen. Het boek geeft een tijdsbeeld weer waarin vele dorpsbewoners zich zullen herkennen. De traditionele middelen van bestaan, de landbouw en melkveehouderijen, de bekende ambachtslieden en kleine middenstanders brengen de lezer terug naar het eenvoudige leven in het dorp in het midden van de vorige eeuw. Maar ook het onderwijs, de kerken, het verenigingsleven en de ingrijpende tijd van de bezetting en bevrijding en de daaropvolgende emigratiegolf komen aan de orde. Het boek beschrijft Lutjegast zoals het was toen je (groot)ouders er opgroeiden, en voor latere dorpsbewoners is het boek een bijzondere kennismaking!

De eerste activiteiten voor dit boek komen vanuit de Historische Kring Lutjegast, o.a. door Jan Lohmeijer en Luit Hoeksema. Hilly van der Molen-Van der Veen heeft ervoor gezorgd dat er in het boek van 256 pagina’s meer dan 200 foto’s en illustraties zijn opgenomen. Achter in het boek staat een index van namen, meer dan 600 namen van (oud-)Lutjegasters. Zo’n index is een bijzonder waardevol onderdeel van het boek. Paginanummers achter de namen geven aan waar in het boek de betrokken personen genoemd worden. Zo is het wel en wee van heel veel (oud-)Lutjegasters in het boek na te lezen.

In 1960 en 1954 zijn er ook twee dorpsfilms gemaakt in Lutjegast. Die dorpsfilms zijn door Douwe Algra – met hulp van vele Lutjegasters – van ondertiteling voorzien, met de namen van de mensen die er op staan. Achter de naam is een extra code te lezen met het adres waar de mensen woonden. R1 betekent dan Rikkerdaweg 1. Meer gegevens over dat huis en de bewoners zijn dan op te zoeken in het Huizenboek van Jan Lohmeijer. De dorpsfilms vullen ook het beeld van Lutjegast uit het boek van Ineke Kerssies op een prachtige manier aan. Daarom wordt het boek in combinatie met een DVD van de films te koop aangeboden.

bestel boek + dvd
download de flyer