Enkele ansichtkaart, sfeerbeeld slakkenhuis onder (afgaand) water, op het wad bij Rottumeroog.