Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van Noordproof (www.noordproof.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegevens?

1. Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u het contactformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. De verzamelde gegevens zijn: naam en email.

2. Bestellen van boeken en gidsen
Wanneer u het bestelformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard in een database op de server, en in ons boekhoudprogramma, zodat wij de bestelling naar behoren kunnen uitvoeren en de factuur van de vereiste gegevens kunnen voorzien. De verzamelde gegevens zijn: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en email. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt om in contact te komen wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. De opgeslagen gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan voor het verwerken van uw bestelling(en).

3. Cookies
Noordproof maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruik om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

zie ook cookies

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of wilt u rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@noordproof.nl. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2019