Enkele ansichtkaart, sfeerbeeld wadvogels Westhoek, de buitendijkse kwelder vlakbij Sint Jacobiparochie, Friesland. Pleisterplaats voor trekvogels en geliefde plek voor vogelspotters.