Enkele ansichtkaart, sfeerbeeld van van De Peazemerlannen, het wad bij Paesens-Moddergat.