Enkele kaart, sfeerbeeld van schelpen op droogvallend wad.