Enkele ansichtkaart, sfeerbeeld wadvogels. Aalscholver met jonge kokmeeuwen bij de Eemshaven.