Inventarisatie van boerderijen in Amsterdamse School bouwstijl.
Dit eerste deel behandelt het oostelijk deel van de gemeente Het Hogeland en het westelijk deel van de gemeente Eemsdelta in de periode 1918-1939.
De expositie was een initiatief van Stichting DE KERK – Centrum Groninger Amsterdamse School in Onderdendam.

De catalogus is een weergave van de tentoongestelde panelen van de expositie in 2023 en geven een goede indruk van de boerderijen uit het interbellum.
Uitgelegd wordt hoe de waardebepaling van de boerderijen tot stand kwam en welke criteria gemeenten hanteren, welke zijn vastgesteld door Libau. Ook worden de verschillende typen boerderijen besproken.
Later zullen ook het westelijk en oostelijk deel van de provincie Groningen worden geïnventariseerd.