Technische gegevens:  
ISBN: 978 90 79742 13 4
Formaat: 17 x 24 cm
Omvang: 128 pagina’s
Uitvoering: softcover
  zwart/wit, enkele illustraties
Verkoopprijs 16,45

Over 20 jaar zal dementie doodsoorzaak nummer één zijn. De toenemende aandacht hiervoor zegt vooral iets over de groeiende zorg van het ‘grote publiek’ en de noodzaak meer te weten over de vraag: hoe gaan we om de steeds groter wordende groep mensen die lijdt aan deze ziekte?
Veel wordt hierover geschreven, bijna iedereen krijgt er mee te maken, van dichtbij of soms verder weg. De meeste boeken over dementie zijn echter geschreven door mensen die beroepsmatig met dementie te maken krijgen, kinderen waarvan vader of moeder in een verpleeghuis woont, of een partner, die achteraf gebeurtenissen opschrijft die hij of zij zich herinnert.

Dat dit een heel ander beeld geeft dan het verloop in een thuissituatie, bewijst het boek Vrije val van Marijke Boin uit Haren, waarin ze beschrijft hoe haar partner ‘ten onder gaat’ aan dementie. Haar persoonlijke verhaal laat zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in de dagelijkse werkelijkheid, waaruit je niet kunt ontsnappen door de deur achter je dicht te trekken en de zorg aan anderen over te laten. De lezer krijgt een ‘kijkje achter de voordeur’ dat zijn weerga niet kent; de dagelijkse praktijk, maar met de scherpe kantjes er nog aan. Pijnlijk duidelijk ook, wordt de rol van de falende verpleeghuiszorg en de totaal afwezige thuiszorg.

Marijke: “Ik was dit niet van plan, maar dit boek heeft zichzelf geschreven. Om de soms komische, soms schokkende rariteiten niet te vergeten ben ik de gebeurtenissen thuis gaan opschrijven. Vooral om niet te vergeten hoe ráár het allemaal was. Ook mijn eigen gevoelens van ongeduld, verbazing, ongeloof, irritatie, wanhoop en somberheid hebben een plek in dit verhaal. Maar ook: wat kan er anders zijn dan liefde… Ik kon dat niet onbenoemd laten.

Maar ik wil wel benadrukken: het gaat hier niet om mij! Ik zou het oprecht fijn vinden als mijn boek anderen, familieleden, maar juist ook werkenden in de zorg, nieuwe inzichten kan geven over hoe je zou moeten omgaan met mensen die lijden aan dementie, in welke vorm dan ook. Hoe belangrijk het is dat je je partner, vader, moeder, broer, zus of cliënt in zijn waarde laat en niet ‘wegzet’ als wilsonbekwaam, iemand die je niet meer serieus hoeft te nemen, omdat hij of zij ‘vergeetachtig is’.
En hoe belangrijk het is om niet bang te zijn: het leven komt zoals het komen moet.”

Eerste reacties van lezers:
“Ontroerend, interessant en ook spannend; hoe zou het aflopen? Dat is knap voor een verhaal in dagboekvorm.”
“Dit komt hard binnen’ en ‘indrukwekkend, kippevel.”
“Ik vond het ontroerend.”
“Ontzettend mooi, ben erg geraakt, mag ik het aan anderen laten lezen?”

Het boek werd op donderdag 21 december jl. gepresenteerd bij Boekhandel Boomker in Haren. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Martin de Graaff, hoofd Opleidingen van het Martiniziekenhuis.

boek bestellen